Dinasti Abbasiyah (14): Abdullah Abu al Abbas (As-Saffah) (1)

Dalam pidato pertamanya, As-Saffah berkata, “…Warga Kufah sekalian, kalian adalah pelabuhan cinta kami dan rumah idaman kasih kami. Karena itu, janganlah kalian melakukan hal-hal yang bertentangan dengan itu, jangan pula kalian tergoda dengan tindakan para pembangkang…, sebab aku adalah As-Saffahul Mubih (Si penumpah darah yang membolehkan) dan Ats-Tsairul Mubir (Si pembalas dendam yang mewujudkan tekadnya).” … Continue reading Dinasti Abbasiyah (14): Abdullah Abu al Abbas (As-Saffah) (1)