Cordoba, Pelarian Umayyah (1): Runtuhnya Dinasti Umayyah

“Dinasti Umayyah digulingkan oleh sebuah keluarga yang merupakan keturunan dari paman Nabi Muhammad SAW, Abbas bin Abdul-Muththalib. Hampir seluruh keluarga Umayyah dibantai, namun seorang anak lelaki usia 19 tahun berhasil melarikan diri ke Cordoba. Di kota itu dia mulai menapaki tangga kekuasaan kembali.” –O– Di dalam sejarah Islam dan Timur Tengah, keberadaan kota Cordoba di … Continue reading Cordoba, Pelarian Umayyah (1): Runtuhnya Dinasti Umayyah