Hudzaifah bin al-Yaman (11): Fitnah Pertama (2)

Terbunuhnya Ustman bin Affan RA membuat perkembangan dan pertumbuhan Islam berubah untuk selama-lamanya. Inilah yang menjadi awal dari arus pembentukan mazhab, teologi, dan hukum di dalam Islam yang beragam. Stephen Humphreys, seorang professor sejarah Islam dan Timur Tengah, pernah mengajar di University of California dan American University di Kairo, Mesir,[1] sebagai penerjemah dan pembuat anotasi … Continue reading Hudzaifah bin al-Yaman (11): Fitnah Pertama (2)