Hudzaifah bin al-Yaman (5): Perang Khandaq (Parit) [2]

Seseorang berkata kepada Hudzaifah, “Demi Allah! Seandainya kami hidup di zaman Rasulullah, kami tidak akan membiarkan dia berjalan di muka bumi, melainkan kita akan menggendongnya di atas bahu kita.” Hudzaifah meragukannya, seraya berkata, “Benarkah itu yang akan engkau lakukan?” “Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah masuk Islam. Sementara kaumku tidak mengetahui tentang keislamanku ini. Maka perintahkanlah … Continue reading Hudzaifah bin al-Yaman (5): Perang Khandaq (Parit) [2]