Kerajaan Mataram (6): Berdirinya Kerajaan dan Ekspansi Tanah Jawa (3)

“Sultan Hadiwijaya pun mengambil tindakan atas perbuatan Sutawijaya yang sudah berkhianat terhadap Pajang. Ia membawa pasukannya untuk menyerang Mataram. Peristiwa peperangan Pajang dan Mataram terjadi pada tahun 1587 di sekitar Candi Prambanan.” Alasan-alasan yang berkaitan dengan pembangkangan Sutawijaya telah dipaparkan sebelumnya, tetapi belum menjadi momentum terjadinya pemberontakan. Sultan Hadiwijaya masih memiliki kesabaran, dan seolah berharap … Continue reading Kerajaan Mataram (6): Berdirinya Kerajaan dan Ekspansi Tanah Jawa (3)