Kesultanan Malaka (6): Puncak Kejayaan (2)

Keberadaan Malaka sebagai bandar pelabuhan internasional demikian fenomenal pada masanya. Terdapat sekurangnya tiga aspek fundamental dalam kehidupan ekonomi, politik dan budaya yang berubah total di puncak kejayaan Kesultanan Malaka. Di antaranya, Malaka berhasil merevisi pola interaksi perdagangan global, dan menjadi pusat pembentukan karakter baru kepulauan Nusantara. Pada tahun 1459 M, Sultan Muzaffar Syah wafat. Dia … Continue reading Kesultanan Malaka (6): Puncak Kejayaan (2)