Kisah Abu Bakar Ash-Shiddiq (23): Baiat Aqabah Kubra

Al-Barra bin Marur berkata, “Maka baiatlah kami wahai Rasulullah. Demi Allah, kami adalah orang-orang yang mahir dalam perang dan mengepung musuh. Kami mewarisinya sejak dulu.” Pada musim haji tahun ke-13 kenabian, tepatnya pada bulan Juni 622 M, lebih dari 70 penduduk Yatsrib (Madinah) yang sudah masuk Islam datang ke Makkah untuk melaksanakan manasik Haji. Mereka … Continue reading Kisah Abu Bakar Ash-Shiddiq (23): Baiat Aqabah Kubra