Kisah Abu Bakar Ash-Shiddiq (8): Dialah Muhammad al-Amin

Ketika Muhammad membawa barang dagangan Khadijah ke Bostra, dia beristirahat di bawah pohon rindang di dekat biara. Melihatnya, Nestor, pendeta biara tersebut berkata, “Dia tak lain adalah seorang nabi.” Al-Baihaqi berkata, “…. dia (Abu Bakar) telah melihat bukti-bukti kenabian Rasulullah SAW dan mendengar jejak-jejaknya sebelum dia diajak (ke Islam), sehingga ketika beliau (Rasulullah) mengajaknya dia … Continue reading Kisah Abu Bakar Ash-Shiddiq (8): Dialah Muhammad al-Amin