Kisah Abu Dzar al-Ghifari (3): Ketika Lisan lebih Tajam daripada Pedang

“Setelah Sang Nabi wafat, ia menyaksikan para sahabat berpaling. Mereka menyimpan gundukan upeti dan harta rampasan perang di bawah telapak kaki mereka. Dan Hasil kekayaan bumi yang semestinya dipergunakan untuk kepentingan orang banyak, sekarang telah dipergunakan secara istimewa untuk kalangan tertentu saja.” —Ο—   Pada masa kekhalifahan Ustman bin Affan, ajaran Islam menyebar begitu luas ke berbagai … Continue reading Kisah Abu Dzar al-Ghifari (3): Ketika Lisan lebih Tajam daripada Pedang