Kisah Nabi Luth (11): Turunnya Azab (2)

“Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur, ketika matahari akan terbit. Maka Kami jadikan yang di atasnya ke bawahnya dan Kami hujani mereka dengan (batu) sijjil” (Q.S al-Hijr [15]: 73-74) Peristiwa diazabnya umat Nabi Luth di kota Sodom diabadikan di dalam ayat Alquran yang berbunyi: “Dan Kami hujani atas mereka hujan (batu), maka lihatlah … Continue reading Kisah Nabi Luth (11): Turunnya Azab (2)