Mushab bin Umair (1): Duta Islam Pertama

Rasulullah berkata, “Dahulu aku lihat Mushab ini tak ada yang mengimbangi dalam memperoleh kesenangan dari orang tuanya, kemudian ditinggalkannya semua itu demi cintanya kepada Allah dan Rasul-Nya.” Mushab bin Umair RA adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang kelak akan menjadi duta Islam yang pertama. Dia diutus oleh Rasulullah untuk mengajarkan Islam di Madinah. … Continue reading Mushab bin Umair (1): Duta Islam Pertama