Mozaik Peradaban Islam

Tag archive

Guru

Keterbukaan Imam Bukhari terhadap Para Periwayat Syiah (1): Guru-Guru Bukhari

in Studi Islam

Kalau saja engkau tahu Ubaidillah bin Musa al-Absi dan Abu Nuaim al-Fadl bin Dukain serta sekelompok guru kami yang lain yang berasal dari Kufah, niscaya kalian tidak akan mempertanyakan pada kami tentang Abu Ghassan. Oleh Syafiq Basri | Mantan Wartawan Tempo, Pengamat Masalah Sosial, Agama, dan Komunikasi Suatu ketika Husain al-Ghazi bertanya kepada Imam Bukhari…

Teruskan Membaca