Wacana Martabat Tujuh dalam Kesusasteraan Jawa-Islam (1)

  Oleh: Khairul Imam   “Ide-ide “langit” ini menjadi begitu membumi. Dikemas dalam bentuk percakapan antara suami-istri, nasihat guru-murid, atau perbincangan antara majikan dan hamba sahaya. Karya-karya tersebut ditulis dalam bentuk Suluk, Serat, Wirid, dan Kitab, dengan ragam metrum yang dapat dilagukan dengan irama khas Jawa.”  —Ο—   Islam masuk ke Nusantara melalui berbagai jalur, mulai … Continue reading Wacana Martabat Tujuh dalam Kesusasteraan Jawa-Islam (1)