Ammar bin Yasir (15): Perang Jamal (4)

Seorang pemuda Kufah atas perintah Khalifah Ali membawa Alquran dan menyeru  pasukan Aisyah untuk kembali kepada isi Alquran. Tetapi mereka menebas tangan kanannya. Dia pakai tangan kirinya, ditebas juga. Lalu dia dekap di dadanya. Dia dibunuh. Ali berkata, “Memerangi mereka sekarang dibenarkan.” Di Basrah pada malam itu, dua pasukan besar Khalifah Ali bin Abi Thalib … Continue reading Ammar bin Yasir (15): Perang Jamal (4)