Beberapa Sosok Penting Tanpa Nama di Dalam Al Quran (2)

Allah SWT berfirman: “Jikalau sekitarnya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya.” (QS. al-A’raf: 96)  –Ο–   Lelaki Beriman Dari Pengikut Fir’aun Dalam Tafsir Ibn Katsir dikatakan, menurut riwayat yang masyhur, lelaki mukmin dalam … Continue reading Beberapa Sosok Penting Tanpa Nama di Dalam Al Quran (2)