Cordoba, Pelarian Umayyah (3): Tiga Khalifah Islam

“Dunia Muslim dihadapkan oleh situasi unik di mana mereka memiliki tiga khalifah dalam satu waktu: Abbasiyah di Baghdad, Fatimiyah di al-Qayrawān, dan Umayyah di Cordoba. Dengan peta persaingan seperti ini, simbol khalifah sebagai pemersatu Islam menjadi semakin jauh dari kenyataan.” –O– Pasa suatu malam di pertengahan bulan Shafar tahun 11 Hijriyah Nabi Muhammad SAW pergi … Continue reading Cordoba, Pelarian Umayyah (3): Tiga Khalifah Islam