Dinasti Abbasiyah (22): Al-Mahdi (1)

Bila Al-Manshur berhasil mengukuhkan legitimasi kekuasaan Bani Abbas, maka Al-Mahdi berhasil menegakkan marwah kekhalifahannya sedemikian rupa. Sedemikian sehingga titel khalifah bergeser, dari semula sebagai khalifah penerus Rasul, kini menjadi Khalifatullah fil Ardh. Khalifah Allah di muka bumi, seolah menjadi bayang-bayang kekuasaan Allah di bumi. Namanya adalah Muhammad bin Abdullah (Al-Manshur) bin Muhammad bin Ali bin … Continue reading Dinasti Abbasiyah (22): Al-Mahdi (1)