Dinasti Abbasiyah (56): Abdullah Al-Makmun (5)

Pada tahun 201 H, Al-Makmun mengambil langkah politik yang kontroversial. Dia mencopot suadaranya – Al-Qasim bin Harun Al-Rasyid yang bergelar Al-Muktaman – dari kedudukan sebagai putra mahkota. Lalu menggantinya dengan Ali bin Musa bin Jakfar bin Muhammad bin Ali bin Husein bin Ali bin Abi Thalib. Menurut Tabari, di sini Al-Makmun menggelari Ali bin Musa … Continue reading Dinasti Abbasiyah (56): Abdullah Al-Makmun (5)