Dinasti Fatimiyah (1): Asal Usul

“Berdirinya Dinasti Fatimiyyah merupakan keniscyaan sejarah dalam rangka menutupi kejumudan gerak laju paradaban kaum Muslimin. Khalifah-khalifah Dinasti Abbasiyah sudah sangat lama melupakan urusan kaum Muslimin, dan lebih fokus pada politik. Sehingga perhatian mereka terhadap ilmu pengetahuan yang sudah dirintis sebelumnya, menurun. Peran inilah yang kemudian diambil alih oleh Dinasti Fatimiyyah.” —Ο—   Dinasti Fatimiyah merupakan … Continue reading Dinasti Fatimiyah (1): Asal Usul