Dinasti Umayyah (11): Runtuhnya Marwah Khalifah

“Sejak Muawiyah memaksakan putranya yang sama sekali tidak kompeten menjadi khalifah kaum Muslimin, kualifikasi dan kompetensi khalifah pasca Yazid menjadi turun secara drastis. Wibawa Kekhalifahan umat ini jatuh ke titik terendah. Sehingga setiap orang merasa berhak berada di posisi tersebut.”  —Ο—   Setelah mendengar berita tentang wafatnya Yazid bin Muawiyah, pasukan Damaskus yang dipimpin oleh Hushain bin Numair … Continue reading Dinasti Umayyah (11): Runtuhnya Marwah Khalifah