Dinasti Umayyah (2); Asal Usul

“Muawiyah bin Abu Sufyan telah memasukkan kembali semangat ashobiyah ke dalam sistem politik kaum Muslimin, ketika ia mewarisi tampuk kekuasaan kepada putranya yang tidak kompeten untuk memimpin, dan terus mewarisinya diantara para keturunannya. Dialah yang menyempurnakan transformasi dari Umayyah, menjadi Bani Umayyah, hingga menjelma menjadi Dinasti Umayyah.” —Ο—   Khalifah pertama Dinasti Umayyah bernama Muawiyah … Continue reading Dinasti Umayyah (2); Asal Usul