Dinasti Umayyah (3); Langkah Monumental Muawiyah

“Hasil perundingan Perang Shiffin, adalah momentum raksasa bagi Muawiyah untuk melambungkan namanya, dari hanya seorang gubernur di daerah yang sangat jauh, menjadi oposisi yang setara popularitasnya dengan kedudukan Khalifah Ali bin Abi Thalib.” —Ο—   Kisah bermula ketika Khalifah Utsman bin Affan tewas dalam sebuah pemberontakan rakyat yang dipimpin oleh Muhammad, putra Khalifah Abu Bakar. … Continue reading Dinasti Umayyah (3); Langkah Monumental Muawiyah