Diskursus Sufi (5): Sejarah Jiwa

Pertempuran tanpa jedah antara tentara akal dan tentara kejahilan, adalah narasi yang membentuk sejarah kerajaan jiwa. Pemenangnya, akan mengusai iradah (kehendak), yang merupakan tahap paling awal bagi pelaku suluk, lantaran ia mendahului semua tindakan. Para sufi menyebut pemula dalam suluk dengan murid, yakni orang yang mempunyai kehendak dan kemauan. Bayangkan bila keadaan jiwa itu seperti … Continue reading Diskursus Sufi (5): Sejarah Jiwa