Ekspresi Islam Nusantara dalam Susastra Jawa-Islam (2)

  Oleh: Khairul Imam “Peradaban literasi tidak pernah mati. Ia menjadi penyambung lidah antargenerasi. Ia pun senantiasa ┬áhidup dalam sanubari pengkajinya. Ia, bahkan menjadi perantara penyadaran tentang realitas yang hakiki. Di tangan para ulama Nusantara inilah, warisan paripurna dari Sang Nabi selalu terjaga. Mereka menorehkan nasihat dalam bentuk laku spiritual yang khas, yang mereka tulis … Continue reading Ekspresi Islam Nusantara dalam Susastra Jawa-Islam (2)