Hudzaifah bin al-Yaman (12): Fitnah Pertama (3)

Ali bin Abi Thalib datang ke rumah Rasulullah dan mengucap salam. Lalu yang menjawab adalah Dihyatul Kalbi, berkata, “Waalaikumsalam wahai Amirul Mukminin, dan berkah dan rahmat Allah besertamu.” Siapakah dia? Berikut ini adalah riwayat dari Hudzaifah bin al-Yaman RA yang tercantum dalam Irshad Al Qulub karya Hasan bin Muhammad al-Daylami, seorang ulama dan sufi yang … Continue reading Hudzaifah bin al-Yaman (12): Fitnah Pertama (3)