Hudzaifah bin al-Yaman (4): Perang Khandaq (Parit) [1]

“Wahai Rasulullah, dulu jika kami orang-orang Persia sedang dikepung musuh, maka kami membuat parit di sekitar kami,” kata Salman al-Farisi. Sebelum memasuki kisah tentang peran vital Hudzaifah bin al-Yaman dalam Perang Khandaq, penulis akan memaparkan secara singkat terlebih dahulu tentang gambaran besar peristiwa yang terjadi pada saat itu. Hal ini penting, sebab, tanpa menghadirkan konteks, … Continue reading Hudzaifah bin al-Yaman (4): Perang Khandaq (Parit) [1]