Hudzaifah bin al-Yaman (7): Perang Khandaq (Parit) [4]

Hudzaifah menyaksikan seluruh rangkaian peristiwa dalam Perang Khandaq, dan dia menjadi saksi penutup dan satu-satunya atas perang ini. Di akhir, dia juga menyaksikan turunnya Surat Al-Ahzab ayat 9-25. Setelah menerima perintah dan didoakan Rasulullah SAW, Hudzaifah bin al-Yaman berangkat menempuh jarak yang terbentang di antara dua perkemahan dan berhasil menembus kepungan, lalu secara diam-diam dia … Continue reading Hudzaifah bin al-Yaman (7): Perang Khandaq (Parit) [4]