Imam Abu Hanifah (4): Berguru Kepada para Imam Syiah

Meski hari ini mazhab Hanafi yang dilahirkan oleh Abu Hanifah dikategorikan ke dalam Suni. Namun faktanya, Abu Hanifah pernah belajar kepada para Imam Syiah, yakni Muhammad al-Baqir, Jafar as-Sadiq, dan Zaid bin Ali. Abu Hanifah adalah orang yang belajar kepada banyak kalangan di dalam Dunia Islam, tidak terbatas kepada suatu sekte tertentu. Selagi kecil, dia … Continue reading Imam Abu Hanifah (4): Berguru Kepada para Imam Syiah