Interaksi Subjek dan Objek (2)

“Dalam penyatuan objek dan subjek tidak ada lagi aku dan dia, yang ada hanya suasana persatuan, perjumpaan dan percintaan. Pada tahap ini, bahasa manusia kehilangan kata untuk melukiskannya. “ Kesimpulan ilmiah dari pelbagai penelitian mutakhir mengenai hubungan-langsung subjek dan objek ini telah meruntuhkan paradigma positivisme yang dikotomis dan mekanis. Dalam pandangan kaum positivis, pertama, realitas … Continue reading Interaksi Subjek dan Objek (2)