Kesultanan Malaka (5): Puncak Kejayaan (1)

Pada masa pemerintahan Sultan Muzaffar Syah, Kesultanan Malaka mencapai puncak kejayaannya. Pencapaian ini tidak lepas dari peran sosok bernama Tun Perak. Dialah yang meracik fundamen kedaulatan Malaka, sehingga bisa berdiri menjadi kekuatan yang disegani di perairan internasional. Raja Kassim atau Sultan Muzaffar Syah, diangkat sebagai Sultan pada tahun 1446 M. Pada masa pemerintahannya, Kesultanan Malaka … Continue reading Kesultanan Malaka (5): Puncak Kejayaan (1)