Kesultanan Malaka (7): Sultan Alauddin Riayat Syah

Pada masa ini, Kesultanan Malaka masih menikmati masa keemasannya. Selain karena sultannya berwibawa, angkatan laut mereka demikian disegani. Nyaris seperti monopolis, sirkulasi perdagangan komoditi dari pulau Jawa dan pulau-pulau lain di Nusantara seperti tersentralisasi di Malaka. Eksistensi Malaka membuat lumpuh hampir semua pelabuhan di sepanjang pesisir timur pulau Sumatera. Sultan Mansur Syah wafat pada tahun … Continue reading Kesultanan Malaka (7): Sultan Alauddin Riayat Syah