Kisah Abu Bakar Ash-Shiddiq (12): Laki-Laki Pertama yang Masuk Islam (2)

Furat bin as-Saib berkata: Aku bertanya kepada Maimun bin Mihran, “Apakah Ali lebih baik dalam pandanganmu, atau Abu Bakar dan Umar?” Dia berguncang sampai tongkatnya jatuh dari tangannya. Al-Tabari dalam kitabnya, Tarikh al-Rusul wa al-Muluk, berkata, “Ada perbedaan pendapat di antara para ulama terdahulu mengenai siapa, setelah istrinya Khadijah binti Khuwalid, yang pertama-tama mengikuti Rasulullah, … Continue reading Kisah Abu Bakar Ash-Shiddiq (12): Laki-Laki Pertama yang Masuk Islam (2)