Kisah Abu Bakar Ash-Shiddiq (5): Murid Tiga Manusia Suci (1)

Zaid bin Amr bin Nufail berkata, “Hai Kaum Quraisy! Demi Dzat yang nyawaku berada dalam tangan-Nya, tak seorang pun di antara kalian yang masih mengikuti agama Ibrahim dan Ismail sepeninggal mereka. Dan sungguh, aku sedang menunggu-nunggu kedatangan seorang Nabi keturunan Ismail.” Abu Bakar muda, waktu itu masih dipanggil dengan sebutan Atiq, meskipun hidup di sekitar … Continue reading Kisah Abu Bakar Ash-Shiddiq (5): Murid Tiga Manusia Suci (1)