Kisah Tentang Adam (12): Qabil dan Habil (2)

“Korban dari Qabil tidak diterima. Suatu hari, Qabil mendatangi Habil ketika dia menggembalakan ternak kecilnya di gunung dan tertidur. Dia mengangkat batu besar dan menghantam kepala Habil.” –O– Melanjutkan riwayat dari Ibnu Abbas, Ibnu Mas’ud, dan beberapa sahabat Nabi lainnya dari artikel sebelumnya: “Ketika Adam pergi, Qabil dan Habil mempersembahkan korban. Qabil selalu membanggakan bahwa … Continue reading Kisah Tentang Adam (12): Qabil dan Habil (2)