Megatruh: Sebuah Syarah Kesejarahan (13)

Melalui instrumen kebudayaan inilah para Wali Songo memperkenalkan ajaran Islam yang ramatan lil alamain dan menegakkan apa yang disebut Rendra sebagai “Daulat manusia”. Salah satu contoh, bila sebelum adanya Islam, lakon perwayangan berisi narasi tentang para elit, pada era Wali Songo, masyarakat diperkenalkan lebih jauh dengan lakon Punakawan, yang tokoh-tokohnya adalah rakyat jelata. Namun demikian, … Continue reading Megatruh: Sebuah Syarah Kesejarahan (13)