Muhammad: Manusia dan Nabi (8): Setting Sosial-Politik Pra-Islam (1)

Bila kita bertanya, dimanakah peran nilai-nilai agama samawi seperti Yahudi dan Kristen di tanah Arab pada masa itu? Selama berabad-abad kedua agama itu sudah berusaha menembus kebudayaan jahiliyah yang mengakar Kota Makkah, tapi hasilnya sangat minim, kalau tidak dikatakan nihil. Laporan yang kita punya mengenai masa-masa awal kehidupan Muhammad tidaklah banyak. Hal ini tidak mengejutkan … Continue reading Muhammad: Manusia dan Nabi (8): Setting Sosial-Politik Pra-Islam (1)