Pengantar Teosofi Islam (12): Tingkat-Tingkat Wujud (7): Perumpamaan- Perumpamaan

“Maka janganlah kalian membuat-buat perumpamaan-perumpamaan bagi Allah. Sesungguhnya Allah mengetahui, sedang kalian tidak mengetahui.” (QS 16: 74). Selain berbicara tentang tanda (ayah), Alquran juga berbicara tentang perumpamaan atau permisalan (مثل). Alquran surah Al-Ankabut ayat 43 menegaskan: “Dan itulah perumpamaan-perumpamaan yang Kami buatkan untuk manusia; dan tiada yang memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu.” Dalam ayat lain, … Continue reading Pengantar Teosofi Islam (12): Tingkat-Tingkat Wujud (7): Perumpamaan- Perumpamaan