Pengantar Teosofi Islam (16): Cahaya di Atas Cahaya (3): Cahaya Ilahi (1)

Allah adalah Cahaya langit dan bumi. Perumpamaan Cahaya Allah adalah seperti misykat, yang di dalamnya ada pelita. Dalam surah an-Nur ayat 35, Allah berfirman: Allah adalah Cahaya langit dan bumi. Perumpamaan Cahaya Allah adalah seperti misykat, yang di dalamnya ada pelita. Pelita itu berada dalam kaca (dan) kaca itu seakan-akan bintang (yang berkilau) seperti mutiara, … Continue reading Pengantar Teosofi Islam (16): Cahaya di Atas Cahaya (3): Cahaya Ilahi (1)