Pengantar Teosofi Islam (9): Tingkat-tingkat Wujud (4): Syariat, Tarikat, dan Hakikat

Ibadah ritual-formal adalah satu-satunya pintu yang ditetapkan oleh Allah untuk menuju pada penghayatan ruhani dan pencapaian makna dalam tarikat. Para pemikir Islam menyebutkan bahwa Islam memiliki aspek formal berupa tanda-tanda yang terlihat, aspek substansial berupa makna-makna dan terakhir adalah hakikat Islam berupa pengesaan (tauhĂ®d) kepada Allah dan penghambaan dalam diri. Inilah yang oleh para sufi … Continue reading Pengantar Teosofi Islam (9): Tingkat-tingkat Wujud (4): Syariat, Tarikat, dan Hakikat