Perjalanan Rosie Gabrielle Memeluk Islam (22): Leopold Weiss (2): The Message of The Quran

Asad tinggal bersama Arab Badui yang dipercayai masih memelihara tradisi berbahasa Arab yang paling dekat dengan bahasa Arab yang dipakai pada zaman Rasulullah saw. Sejak tinggal di Makkah dan Madinah, dan hingga akhir hidupnya, minat Asad terhadap Islam “terpusat pada masalah regenerasi.” Pengetahuan akademisnya tentang bahasa Arab klasik — dipermudah oleh penguasaannya atas bahasa Ibrani … Continue reading Perjalanan Rosie Gabrielle Memeluk Islam (22): Leopold Weiss (2): The Message of The Quran