Puasa Kaum Sufi (1): Tafsir Isyari Al-Qusyairi

Para sufi itu tidak sekadar berpuasa dari haus dan lapar. Mereka berpuasa menahan diri dari pandangan, pendengaran, dan lisan yang menyumbat kerongkongan batinnya. Lahirnya berpuasa mencapai syariat, batinnya berpuasa bergegas menjemput makrifat, sirr-nya membumbung ke atas menggapai hakikat untuk bersanding bersama al-Haqq. Seperti biasanya, tiga atau dua bulan sebelum Ramadan umat Islam di segala penjuru … Continue reading Puasa Kaum Sufi (1): Tafsir Isyari Al-Qusyairi