Snouck Hurgronye dan Islam Nusantara (2) (Menyusun Strategi Penjinakan)

Di masa perlawanan terhadap penjajahan kolonial pada abad ke 18 dan 19, seruan Jihad fi sabilillah memberi energi yang sangat besar kepada masyarakat di Nusantara. Bahkan di Perang Aceh, seruan Jihad fi sabilillah ini menjadi nama perang itu sendiri, Perang Sabil. Dalam perang ini, pemerintah kolonial Belanda merasakan betul bagaimana sulitnya mematahkan perlawanan rakyat yang … Continue reading Snouck Hurgronye dan Islam Nusantara (2) (Menyusun Strategi Penjinakan)