Tafsir Tematik – Islam, Nama Generik Semua Agama Samawi (2)

  (Tinjauan Dari Perspektif Al-Qur’an, Bukan tinjauan Fiqih) Oleh: Haydar Yahya “Nama, bukanlah substansi. Islam pada hakikatnya adalah sebuah nama generik dari semua agama samawi. Islam lebih dari sekedar nama. Islam dari perspektif Al-Qur’an, lebih merujuk pada sebuah ajaran, tuntunan jalan keselamatan kembali menuju Allah Swt.” —Ο—   Rasulullah saw adalah uswah hasanah, contoh yang … Continue reading Tafsir Tematik – Islam, Nama Generik Semua Agama Samawi (2)