Mozaik Peradaban Islam

Category archive

Pustaka - page 4

Pustaka

Kitab Al-Luma’ fi At-Tashawwuf karya Abu Nasr as-Sarraj (5): Bab 4, Klasifikasi Kaum Sufi

Jalan Sufi tidak membiarkan perilaku seronok, menyelidik tafsiran-tafsiran esoteris, kecenderungan terhadap kehidupan yang serba mudah dan boros. Bab 4: Tentang Klasifikasi Kaum Sufi, Berbagai Pendekatan terhadap Ilmu dan Amal, Kebajikan dan Keutamaan Mereka Syaikh Abu Nashr as-Sarraj, semoga Allah merahmatinya, berkata: Sebagaimana para ahli hadis dan ahli fiqih, kaum Sufi juga terdiri atas kelompok-kelompok yang… Teruskan Membaca

Pustaka

Kitab Al-Luma’ fi At-Tashawwuf karya Abu Nasr as-Sarraj (4): Bab 3, Klasifikasi Para Ahli Fiqih

Tingkatan para ahli fiqih sebenarnya mengungguli kelompok ahli hadis. – Syaikh Abu Nashr as-Sarraj BAB 3: Tentang Klasifikasi Para Ahli Fiqih dan Keunikan Metodologinya di antara Berbagai Disiplin Syaikh Abu Nashr as-Sarraj―semoga Allah merahmatinya―berkata: Adapun tingkatan para ahli fiqih sebenarnya mengungguli kelompok ahli hadis. Dua kelompok ini secara umum setara dalam nilai penting disiplin dan… Teruskan Membaca

Pustaka

Kitab Al-Luma’ fi At-Tashawwuf karya Abu Nasr as-Sarraj (3): Bab 2, Ciri-Ciri Ahli Hadis

Nabi Saw bersabda, “Semoga Allah mencerahkan wajah orang yang mendengar hadisku kemudian ia menyampaikannya kepada orang lain….” Menurut Sarraj, setiap ahli hadis mendapatkan tanda cahaya sebagai berkah doa Rasulullah. BAB 2 : Ciri-Ciri Khusus Ahli Hadis Menyangkut Periwayatan dan Penilikan atas Hadis serta Caca-cara Unik Mereka dalam Mengetahui Subjek hadis Syaikh Abu Nashr as-Sarraj―semoga Allah… Teruskan Membaca

Pustaka

Kitab Al-Luma’ fi At-Tashawwuf karya Abu Nasr as-Sarraj (2): Bab I, Penjelasan Ajaran Tasawuf

Rasulullah saw berkata, “Ulama adalah pewaris para nabi.”…. Menurut Sarraj mereka adalah para ahli hadis, para ahli fiqih, dan kaum Sufi. 1 ABU NASHR AL-SARRAJ: Kitab Al-Luma’ Inilah lima belas bab—sedikit di bawah sepuluh persen dari keseluruhan karyanya—yang di dalamnya Sarraj mengajukan pemahamannya seputar keabsahan klaim kaum Sufi sebagai salah satu disiplin keislaman. Dasar argumentasinya… Teruskan Membaca

Pustaka

Kitab Al-Luma’ fi At-Tashawwuf karya Abu Nasr as-Sarraj (1): Pengantar Redaksi

Al-Luma’ adalah salah satu ensiklopedia tasawuf paling awal dalam sejarah Islam. Dalam karya ini, Abu Nasr as-Sarraj secara antusias membuktikan keabsahan klaim kaum Sufi bahwa tasawuf adalah salah satu disiplin ilmu keislaman. Rubrik Pustaka akan memuat terjemahan dan tinjauan atas pelbagai karya para pemikir Islam, baik yang klasik maupun kontemporer. Dalam rubrik ini, pembaca akan diajak… Teruskan Membaca