Mozaik Peradaban Islam

Penyembuhan dengan Alquran (1): Bab 1 (1): Keistimewaan dan Khasiat Surah-Surah Alquran dalam Menyembuhkan Berbagai Penyakit

in Pustaka

Last updated on April 3rd, 2020 12:12 pm

Keistimewaan surah Al-Baqarah:  Jika diletakkan di atas orang sakit, orang yang ketakutan, orang yang terkena epilepsi, dan orang yang fakir maka segala penderitaan mereka akan hilang.

Foto: iStockphoto

Pengantar Redaksi

Artikel ini merupakan kutipan dari buku karya Muhammad Taqi Al-Muqaddam yang berjudul Khazanah Al-Asrar (Muassasah Al-A’lami: Beirut, 1423 H- 2002 M). Di dalam bukunya, Muhammad Taqi Al-Muqaddam memaparkan manfaat-manfaat dari ayat Alquran untuk penyembuhan berbagai penyakit. Selamat menyimak!

Mukadimah

Diriwayatkan bahwa Rasulullah saw bersabda: “Barangsiapa yang membaca surah  al-Fatihah  sebanyak tujuh kali,  maka  itu dapat menyembuhkan dari segala penyakit.”

Diriwayatkan oleh Sayidina Husein: “Sesungguhnya segala  sesuatu mempunyai  jantung, dan jantung Alquran adalah surah Yasin. Barangsiapa membaca surah Yasin sebelum memasuki waktu sore maka di  waktu siangnya dia termasuk orang-orang yang terjaga dan termasuk orang-orang yang mendapatkan rezeki sampai sore hari. Dan barangsiapa yang membacanya di waktu malam sebelum tidur maka Allah akan mengutus seribu malaikat untuk menjaganya dari setan yang terkutuk dan dari segala penyakit. Dan jika dia meninggal di hari itu maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga.”

Disebutkan  dalam hadis bahwa barangsiapa yang membaca surah al-Waqiah pada setiap malam Jumat maka Allah akan mencintainya dan dia akan dijadikan sebagai orang yang disenangi oleh banyak orang dan dia tidak akan mendapatkan kesengsaraan dan kefakiran serta penyakit di dunia.

Barangsiapa yang menulis ayat-ayat berikut ini dan membawanya serta  meminumnya maka  dia akan  sembuh  dari  segala  penyakit,  yaitu:

BAB PERTAMA

Keistimewaan dan Khasiat Surah-Surah Alquran dalam Menyembuhkan Berbagai Penyakit

Al-Fatihah (Pembukaan)

Keterangan: Disebut dengan nama Al-Fâtihah karena surah yang turun di Makah dan terdiri atas 7 ayat ini merupakan Pembukaan Alquran. Surah ini disebut sebagai Induk Alquran lantaran kandungannya yang mencakup pelbagai masalah pokok yang dikemukakan Alquran, seperti tauhid, keimanan kepada sifat Kasih dan Penyayang Allah, Hari Akhir, kepasrahan kepada Allah, doa meminta petunjuk, jalan lurus para nabi dan rasul, dan lain sebagainya. 

Keistimewaan dan Khasiat: Obat semua penyakit, kecuali  racun.  Jika ditulis di bejana  yang bersih lalu  tulisannya  terhapus  atau hilang  dengan air hujan dan dibuat untuk membasuh  wajah  orang  yang sakit,  niscaya  dia akan sembuh. Jika air tersebut diminum oleh orang yang jantungnya berdebar (lemah jantung), maka penyakit itu akan hilang.

Al-Baqarah:       

Keistimewaan surah Al-Baqarah:  Jika diletakkan di atas orang sakit, orang yang ketakutan, orang yang terkena epilepsi, dan orang yang fakir maka segala penderitaan mereka akan hilang.

Keistimewaan surah Al-Imran:  Jika ditulis dengan safron (za’faron)  dan air mawar lalu digantungkan pada pohon, pohon itu akan berbuah; dan jika dikenakan pada wanita, maka dia akan  hamil.

Dan  barangsiapa  membaca:

“Rabbanaa  laa  tuzigh  quluubanaa ba`da  idz  hadaitanaa wa hab lanaa min ladunka  rahmatan  innaka antal  wahhaab,” (QS. 3: 8)  saat makan kurma setelah membaca basmalah maka lambungnya yang sakit akan menjadi sembuh.

Keistimewaan surah An-Nisa’:  Barangsiapa mengubur sesuatu lalu  hilang maka hendaklah dia menulis ayat kelimapuluh delapan dari surah an-Nisa’ di bejana yang baru dengan air hujan, lalu hendaklah dia  memercikkannya di tempat penimbunan, insya Allah dia akan menemukannya.

Keistimewaan surah Al-Maidah:  Barangsiapa menulisnya dan meletakkannya  di  rumahnya  atau  di petinya atau lemari besinya maka hartanya  aman dari pencurian.

Keistimewaan surah Al-An’am:  Barangsiapa menulis ayat ketujuhbelas dari  surah al-Anam di atas kertas di waktu sahur lalu menggantungkannya pada penderita  radang  selaput dada dan penyakit yang ada di tangan maka penyakit itu akan hilang.

Keistimewaan surah Al-A’raf:  Barangsiapa menulisnya dengan air mawar dan za’faron lalu menggantungkannya, niscaya dia aman dari gangguan  ular, binatang buas, musuh, dan tersesat di jalan.

Keistimewaan surah Al-Anfal:  Barangsiapa  yang  menggantungnya  maka dia tidak berdiri di hadapan penguasa atau hakim kecuali dia akan memperoleh kemenangan atas musuhnya.

Keistimewaan surah At-Taubah:  Barangsiapa yang membawanya saat berdagang atau meletakkannya dalam pecinya, niscaya dia selamat dari pencurian dan kebakaran.

Keistimewaan surah Yunus:  Ayat keduabelas dari surah Yunus dapat menyembuhkan penyakit kaki, betis, dan radang selaput dada.  Caranya adalah: Hendaklah ditulis di guci atau botol yang bersih, kemudian diletakkan di guci yang dipenuhi dengan minyak yang bagus  lalu dididihkan di api yang lembut dan selanjutnya penyakit tersebut diminyaki dengannya.

Keistimewaan surah Hud:  Firman-Nya: “Qaala irkabuu fiiha bismillaahi  majraahaa wa  mursaaha,”  (QS. Hud: 41)  untuk menjaga perahu  di lautan. Caranya: Hendaklah ditulis di papan yang lembut lalu dipakukan di depan perahu. (MK)

Bersambung ke:

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*