Mozaik Peradaban Islam

Penyembuhan dengan Alquran (2): Bab 1 (2): Keistimewaan dan Khasiat Surah-Surah Alquran dalam Menyembuhkan Berbagai Penyakit

in Pustaka

Last updated on April 6th, 2020 02:52 pm

Keistimewaan surah Al-Anbiya’: Hendaklah dituliskan bagi orang yang sakit dan bagi orang yang kacau pikirannya serta susah tidur.

Foto: Hipwee

Keistimewaan surah Yusuf: Barangsiapa menulisnya dan menimbunnya serta meletakkannya di rumah selama tiga hari lalu mengeluarkannya ke tembok rumah maka dia akan mendapatkan bantuan dari penguasa dan dia akan memperoleh kedudukan. Dan barangsiapa yang menulisnya lalu meminumnya maka Allah akan memudahkan rezeki baginya.

Keistimewaan surah Ar-R`ad:  Diriwayatkan bahwa Nabi bersabda: “Barangsiapa yang membaca surah ini maka dia akan mendapatkan pahala sebanyak awan yang berlalu dan pada hari kiamat dia akan  dibangkitkan dengan orang-orang  yang memenuhi janji kepada Allah Swt.  Dan barangsiapa menulisnya di malam yang gelap setelah salat Isya lalu meletakkannya di atas pintu penguasa yang lalim maka kekuasaannya akan binasa.”

Keistimewaan surah Ibrahim:  Barangsiapa menulisnya di sehelai sutera putih dan menggantungkannya  di atas lengan anak kecil maka dia akan aman dari rasa takut dan tidak gampang menangis serta terhindar dari berbagai keburukan. Dan barangsiapa yang membaca empat ayat dari permulaan surah  Ibrahim sebanyak empat puluh kali di atas air kemudian dia memasak makanan dengan air tersebut dan memberikannya pada  murid-muridnya maka dia akan melihat kefasihan pada mereka yang sangat mengagumkan. Dan barangsiapa yang mempunyai anak buah dan dia  ingin agar mereka setia kepadanya maka hendaklah dia membaca surah tersebut di atas air murni sebanyak empatpuluh kali  kemudian hendaklah dia memercikkannya di rumahnya atau di tempat duduknya.

Keistimewaan surah Al-Hijr:  Barangsiapa yang menulisnya lalu dicampur dengan za’faronn dan meminumkannya untuk seorang perempuan yang sedikit susunya maka susunya akan banyak. Dan barangsiapa yang menulisnya dan meletakkannya di sakunya atau lengannya maka jual-belinya dan rezekinya akan lancar dan laris.

Keistimewaan surah An-Nahl:  Barangsiapa yang meletakkannya di dinding suatu kebun maka tidak ada satu pohon pun  kecuali  akan menjatuhkan bebannya (buahnya) dan akan berserakan. Dan jika  diletakkan di rumah suatu kaum dengan menyebut nama-nama mereka maka mereka akan hancur.

Keistimewaan surah Al-Kahfi: Barangsiapa yang meletakkannya di bejana kaca dan di rumahnya maka dia akan selamat dari hutang dan kefakiran.

Keistimewaan surah Maryam: Barangsiapa meletakkannya di bejana kaca yang bersih di rumahnya maka akan banyak kebaikannya dan dia akan terhindar dari berbagai kejahatan. Dan barangsiapa yang meminumnya saat  dia takut maka dia akan merasa aman.

Keistimewaan surah Thaha:  Barangsiapa membawanya lalu dia pergi ke suatu  kaum di mana dia ingin menikah dengan anak mereka maka mereka akan menikahkannya. Dan barangsiapa bertujuan untuk mendamaikan di antara orang-orang yang saling bermusuhan maka mereka akan damai; dan barangsiapa membawanya di antara dua pasukan maka mereka akan bercerai-berai. Dan barangsiapa yang menulisnya dan  meminumnya lalu dia menemui penguasa maka dia akan aman dari gangguannya.

Keistimewaan surah Al-Anbiya’: Hendaklah dituliskan bagi orang yang  sakit dan bagi orang yang kacau pikirannya serta susah tidur.

Dan barangsiapa membaca firman-Nya:

(Teks Arab):

“Rabbanâ hab lanâ min azwâjinâ wa dzurriyâtinâ qurrata a`yunin waj`alnâ lilmuttaqînâ imâman ûlaika yujzaunal ghurfata bimâ shabarû wa yulaqqauna  fîhâ tahiyyatan wa salâman khâlidîna fîhâ hasunat mustaqarran wa muqâman,” (QS. al-Furqan: 74-76) setiap menjelang tidur sebanyak dua puluh satu kali, disertai dengan puasa tiga hari, maka bila yang bersangkutan belum menikah dan ingin menikah, niscaya Allah akan memudahkan pernikahannya.

Keistimewaan surah Al-Hajj: Barangsiapa menulisnya di atas perkamen dari kulit rusa dan meletakkannya di samping perahu maka angin yang keras akan datang padanya dan perahu itu tidak akan selamat. Dan barangsiapa  menulisnya  dan memercikkannya di tempat yang dihuni oleh seorang hakim atau gubernur (penguasa kota) maka dia tidak dapat menjalankan kehidupan dengan baik kecuali setelah dia keluar darinya.

Keistimewaan surah Al-Mu’minun:  Barangsiapa menulisnya di malam hari dan meletakkannya di sepotong sutra hijau dan mengikatkannya di badannya, niscaya dia tidak meminum khamer.

Keistimewaan surah An-Nur: Barangsiapa meletakkannya di tempat tidurnya maka dia tidak akan  bermimpi (mimpi buruk-pen). Dan barangsiapa yang menulisnya di bejana tembaga lalu diminumkan  pada hewan yang sakit dan dipercikkan airnya padanya maka hewan itu akan sembuh.

Keistimewaan surah Al-Furqan: Barangsiapa menulisnya dan menemui kaum yang di antara mereka  ada jual-beli maka mereka akan berpisah dengan selamat dan tempatnya tidak akan didekati oleh gangguan apa pun.

Keistimewaan surah Asy-Syu’ara’: Barangsiapa yang meletakkannya di atas ayam jantan putih maka dia akan berjalan dan berhenti. Di tempat pemberhentiannya itu, Anda akan menemukan harta karun atau  sesuatu yang berbau sihir.

Keistimewaan surah An-Naml:  Barangsiapa yang ingin agar tidak  keluar darinya Dirham (mata uang) palsu maka hendaklah dia membaca ayat terakhir dari surah an-Naml.

Keistimewaan surah Al-Qashash: Barangsiapa menulisnya dan mengikatkannya di atas seseorang  maka dia akan aman dari perzinaan, melarikan diri, dan pengkhianatan. Selain itu, jika diikatkan di atas penyakit  hepatitis dan perut maka penyakit itu akan hilang. Dan barangsiapa yang meminumnya dengan dicampur air hujan maka dia akan terlindung dari berbagai penyakit. (MK)

Bersambung ke:

Sebelumnya:

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*