Mozaik Peradaban Islam

Category archive

Tokoh - page 39

Tokoh

Sekilas mengenal “Alhabib ‘Ali bin Muhammad bin Husain al Habasyi”

  “…Siapa berhijrah menuju Allah dan RasulNya, niscaya ia dapatkan Allah dan RasulNya” (alhadits) Begitulah Rasulullah shollollohu’alaihi wa alihi wasallam bersabda. 1259 tahun kemudian, tepatnya Jum’at 24 Syawwal, seorang laki-laki dilahirkan disebuah desa bernama Qasam di Hadramaut,Yaman. Sepertinya ia mendengar ucapan kakeknya yang dicintainya itu, dan jadilah seluruh perjalanan hidupnya, sejak usia belia sampai wafatnya… Teruskan Membaca

Tokoh

Mahmud Ghaznawi

Dinasti Ghazni, mulanya hanyalah sebuah kerajaan kecil di wilayah kerajaan Bani Saman.  Dinasti ini didirikan oleh Alptgin, seorang budak dari dinasti Samaniah, pada permulaan paruh kedua abad X Masehi. Intrik dan pergantian kekuasaan terus terjadi hingga tiba masa pemerintahan Mahmud Ghaznawi, cicit Alptgin. Sebagai penguasa terbesar dari dinasti ini, Mahmud Ghaznawi merupakan milestone bagi sejarah… Teruskan Membaca

Tokoh

Faridu’d-Din Attar

“Setelah menguji burung-burung itu, maka kepala rumah tangga keraton itu pun membukakan pintu, dan ketika ia menyingkapkan seratus tabir, satu demi satu, maka sebuah dunia baru di balik tabir itu tersingkap. Kini cahaya dari segala cahaya memancar, dan sekalian burung-burung itu duduk di atas masnad, tempat duduk Yang Mulia dan Agung. Kepada mereka diberikan nas,… Teruskan Membaca

Tokoh

Syeikh Abdul Qadir Jaelani

Nama tokoh ini bagi kebanyakan Muslim tak asing lagi. Apalagi di dunia sufisme dan tarekat, dia dinilai sebagai salah seorang pengembang aliran tarekat Islam, yakni tarekat Qadiriyah, yang kini banyak diikuti Muslim di berbagai belahan dunia, tak terkecuali Indonesia. Dia adalah Syeikh Abdul Qadir Jaelani. Beberapa kalangan kerap kali juga menyebut pendiri tarekat Qadiriyah ini… Teruskan Membaca

Tokoh

Al Farabi “Sang Guru Kedua”

Abu Nashr Muhammad ibn Tarkhan ibn Al-Uzlagh Al Farabi lahir di Wasij, di Distrik Farab (yang dikenal dengan nama Utrar) di Transoxiana, sekitar 870 M, dan wafat di Damaskus pada 950 M. Sangat sedikit yang diketahui dari hayat Al Farabi. Kebanyakan informasi biografis muncul tiga abad setelah wafatnya. Dan sebagian catatan terpanjang tentangnya sangat meragukan… Teruskan Membaca

Mualaf

Cat Steven, Masuk Islam Saat Berada Di Puncak Ketenaran

Popularitas dan kekayaan tidak menjamin seseorang hidup bahagia. Cat Steven, bintang pop era tahun ’70-an, yang kemudian dikenal dengan nama Yusuf Islam, justeru merasakan kegelisahan hidupnya ketika sedang berada di puncak popularitas dimana ia hidup bergelimang harta. Kegelisahan yang mendorongnya untuk menyusuri jalan panjang mencari Tuhan hingga ia menemukan cahaya Islam dan akhirnya menjadi juru… Teruskan Membaca

Tokoh

Imam Ahmad Bin Hanbal

Dalam agama Islam, selain Al Quran, sumber hukum kedua adalah hadist. Berbeda dengan Al-Quran, yang keotentikannya sudah di jamin Allah SWT sampai akhir zaman, mutu sebuah hadist memiliki resistensi yang tinggi terhadap distorsi, penyelewengan, pemalsuan, bahkan pembajakan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Ini sebabnya umat Islam tidak sembarangan dalam memilih hadist-hadist untuk dijadikan rujukan dalam… Teruskan Membaca

Tokoh

Imam Malik bin Anas

  Dia bernama lengkap Abu Abdullah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Amr bin Haris bin Gaiman bin Kutail bin Amr bin Haris al Asbahi, atau populer di kalangan umat Islam sebagai Imam Malik. Beliau lahir di Madinah pada 93 H. Latar belakang keluarganya sangat terhormat dan memiliki status sosial tinggi, baik… Teruskan Membaca

Tokoh

Fakhruddin Ar Razi

Abu Abdullah, Abu al Fadhl Muhammad ibnu Umar ar Razi, atau lebih popular dengan nama Imam ar Razi dan Fakhr ar Razi, merupakan salah seorang ensiklopedis Islam terbesar di sepanjang masa. Sebagian kalangan  bahkan menganggap beliau sebagai argumentator Islam (Hujjatul Islam),  setelah Imam Al Ghazali. Dengan multi-telenta yang dimilikinya, beliau mampu menguasai berbagai bidang ilmu,… Teruskan Membaca

Tokoh

Imam Syafi’i

Ummat Islam sangat beruntung pernah memiliki ulama sekaligus perawi hadits yang sangat disegani itu. Dialah Imam Syafi’i. Saat berusia sembilan tahun, seluruh ayat Al-Qur’an dihafalnya dengan lancar (bahkan ia sempat 16 kali khatam Al-Qur’an, dalam perjalanannya antara Makkah dan Madinah). Setahun kemudian, isi kitab Al-Muwatta karya Imam Malik yang berisi 1.720 hadits pilihan juga dihafalnya… Teruskan Membaca