Mozaik Peradaban Islam

Tag archive

Nuaim bin Masud

Hudzaifah bin al-Yaman (5): Perang Khandaq (Parit) [2]

in Tokoh

Seseorang berkata kepada Hudzaifah, “Demi Allah! Seandainya kami hidup di zaman Rasulullah, kami tidak akan membiarkan dia berjalan di muka bumi, melainkan kita akan menggendongnya di atas bahu kita.” Hudzaifah meragukannya, seraya berkata, “Benarkah itu yang akan engkau lakukan?” “Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah masuk Islam. Sementara kaumku tidak mengetahui tentang keislamanku ini. Maka perintahkanlah…

Teruskan Membaca

Hudzaifah bin al-Yaman (4): Perang Khandaq (Parit) [1]

in Tokoh

“Wahai Rasulullah, dulu jika kami orang-orang Persia sedang dikepung musuh, maka kami membuat parit di sekitar kami,” kata Salman al-Farisi. Sebelum memasuki kisah tentang peran vital Hudzaifah bin al-Yaman dalam Perang Khandaq, penulis akan memaparkan secara singkat terlebih dahulu tentang gambaran besar peristiwa yang terjadi pada saat itu. Hal ini penting, sebab, tanpa menghadirkan konteks,…

Teruskan Membaca