Mozaik Peradaban Islam

Tag archive

Hakikat

Pengantar Teosofi Islam (9): Tingkat-tingkat Wujud (4): Syariat, Tarikat, dan Hakikat

in Studi Islam

Ibadah ritual-formal adalah satu-satunya pintu yang ditetapkan oleh Allah untuk menuju pada penghayatan ruhani dan pencapaian makna dalam tarikat. Para pemikir Islam menyebutkan bahwa Islam memiliki aspek formal berupa tanda-tanda yang terlihat, aspek substansial berupa makna-makna dan terakhir adalah hakikat Islam berupa pengesaan (tauhîd) kepada Allah dan penghambaan dalam diri. Inilah yang oleh para sufi…

Teruskan Membaca

Pengantar Teosofi Islam (7): Tingkat-tingkat Wujud (2): Hakikat, Nama, dan Sifat

in Studi Islam

“Allah” (الله) adalah sebutan yang mencakup seluruh Nama dan Sifat. Kata “Allah” juga mengandung makna keseluruhan Tindakan-Nya yang mengumpamakan Kesempurnaan Hakikat-Nya. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, Wujud Mutlak mempunyai dua sisi atau wajah: wajah ketakterbandingan (tanzîh), ketersembunyian, keagungan, ketunggalan, ketakterperian dan sebagainya; serta wajah perbandingan (tasybîh), ketampakan, keindahan, keragaman dan sebagainya. Dalam kaitan dengan wajah yang…

Teruskan Membaca

Kitab Al-Luma’ fi At-Tashawwuf Karya Abu Nasr as-Sarraj (18): Bab 122, Ilmu-Ilmu Nabi (2)

in Pustaka

Titik akhir semua ilmu berada dalam ilmu hakikat. Ketika seseorang telah sampai pada ilmu ini dia akan masuk ke dalam samudera yang tak bertepi, yaitu ilmu rahasia hati, ilmu makrifat, ilmu rahasia-rahasia nurani, ilmu batin, ilmu tasawuf, ilmu kondisi spiritual dan perbuatan-perbuatan takwa. Ketiga, ilmu yang hanya khusus untuk Rasulullah Saw., dan tak ada seorang…

Teruskan Membaca